blog

Czym jest próba szczelności instalacji gazowej?

Czym jest próba szczelności instalacji gazowej?

Nowa instalacja gazowa wykonana w domu lub przebudowa istniejącej wymaga nie tylko właściwego zaprojektowania i wykonania, ale także próby szczelności. Czynność ta określona jest w przepisach, które jasno precyzują, kiedy powinna zostać wykonana, a także w jaki sposób. Należy pamiętać o niezbędnej dokumentacji, czyli protokole, który jest dowodem na prawidłowe działanie

Czym się kierować przy wyborze pomp ciepła?

Czym się kierować przy wyborze pomp ciepła?

Szacuje się, że nawet dwie trzecie ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości stanowią opłaty za ogrzewanie. Wielu inwestorów, na etapie budowy lub remontu budynku, poszukuje zatem efektywnych systemów, pozwalających na wygenerowanie znacznych oszczędności w tym zakresie. Instalacja pompy ciepła jest doskonałym rozwiązaniem, które nie tylko pozytywnie oddziałuje na budżet domowy,

google logo